Colofon

Bikefreak-magazine

is een uitgave van BIKE-magazine
Kerkstraat 46 • 4854 CG Bavel
www.bikefreak-magazine.nl

Hoofdredactie

Guido Kartner

Redactionele medewerkers

Alban Aubert, Jelle Bennis, Britt van den Boogert, Tanguy Ducommun, Raoul Ellis, Nathalie Hupin, Fay Kartner, Max Kartner, Rudi Korthout, Ronald Officier, Jim van Overbeek, Michel Romen, Kate S., Frank Senders, Roy Slangen, Bjørn Stokhof, Jeroen Tiggelman

Eindredactie

Fay Kartner

Art director

Jeroen Tiggelman

Vormgeving

photoGRAPHICdesign BVBA

E-mail redactie

redactie@bikefreak-magazine.eu

Uitgever

Guido Kartner

guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

Abonnementen

Kijk voor de actuele abonnee-actie op de website www.bikefreak-magazine.eu

Losse nummers

€ 4,95

Advertentieplaatsingen

De tariefkaart voor advertentieplaatsingen is aan te vragen op guido.kartner@bikefreak-magazine.eu

ISSN

2468-029x

© Bikefreak-magazine

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/ of op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.